Politikalarımız

Kalite Politikası

Toplam kalite anlayışını benimseyerek; müşteri odaklı çalışılır. Müşteri memnuniyetini sürekli arttırmak hedeflenir. Sürekli gelişme için etkin bir kalite yönetim sistemi uygulanır. İşimiz ilk defada doğru yapılır. Toplam kalite tüm çalışanlarımızın sorumluluğundadır.

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Ana stratejilerimizin en temel parçası; ürünlerimizi sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında üretmek, doğal kaynakları akıllıca kullanmak ve çevre koruma ile ilgili performansımızı sürekli iyileştirmektir. Bu temel noktadan yola çıkarak bütün arzumuz ve taahhüdümüz iş kazalarının ve olası olumsuz çevresel etkilerimizin temel sebeplerini, bunlara neden olan davranışları ve koşulları sürekli iyileştirmektir. Bizler aspiratör ve davlumbaz fabrikamızda, tüm üretim süreçlerimizde bu hedeflere ulaşmak amacıyla aşağıdaki ilkeleri benimsemekteyiz: İşçi sağlığı ve iş güvenliği ve çevrenin korunması ile ilgili tüm kanunlara, yönetmeliklere, müşterilerimizin bu konulardaki beklentilerine ve şirketimizin kabul ettiği diğer hükümlere uygun olarak, sürekli gelişim prensibi ile, faaliyetlerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak veya en aza indirmek. Beraber çalıştığımız herkes için kazasız ve temiz bir çalışma ortamı yaratmak amacıyla; risklerimizi ve çevresel etkilerimizi tespit ederek , kabul edilebilir seviyeye düşürmek. Atıklarımızı azaltıp , doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmak için geri kazanımı sağlamak ve uygun prosedürleri izleyerek malzeme, enerji ve su tüketimini en aza indirgemek. Güvenli ve çevreye duyarlı bir üretim için mümkün olan en iyi teknolojileri kullanmak. Tüm çalışanların çevre ve güvenlik sorumluluklarının bilincine varmalarını ve bunun gereğini sözleşmelerinin bir parçası olarak yerine getirmelerini sağlamak. Müşteriler, yasal kurumlar ve toplum ile bu prensipler dahilinde işbirliği içinde bulunmak, tüm malzeme ve hizmet tedarikçilerimize politikamızın gereklerini bildirmek ve bu konularda kendilerini geliştirmeleri için yardım etmek.

Sürdürülebilirlik Politikamız

“Yaşanabilir bir gelecek için”

Paydaşlarımızın ve toplumun sürdürülebilirlik gelişimine yardımcı oluruz. Doğal kaynakları etkin kullanır, çevre duyarlılığımızı artırırız. Finansal performansımızı yüksek tutarız. Tüm bunları etik kurallar çerçevesinde gerçekleştiririz.

İnsan Kaynakları Politikamız

Şirketi geleceğe taşıyacak insan gücü oluşturulur ve kalıcılığı sağlanır.
Çalışanların performansını en yüksek seviyeye çıkarmak için sürekli gelişim fırsatları sunulur.
Bölgelerarası standardizasyon ve sinerji çalışmaları ile Olmuksan International Paper kurum kültürünün oluşumu desteklenir.
Çalışanların kendi kendini motive etme yetkinliği geliştirilir.
Tüm süreçler, en iyi uygulamalar ile desteklenir.

Hibsan Factory

Fatih Sultan Mehmet Cad. No:6/1
Esenyurt/İstanbul – Türkiye

Hibsan Export

Batışehir K1 Ofis No:2 
34235 İstanbul – Türkiye

Hibsan Germany

Konrad Thomas Str. 51 41515
Grevenbroich/Deutschland

Copyright © 2023 – 2024 Hibsan All rights reserved.

Add to cart